prawo jazdy KIELCE

Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP

 

oferuje:

• kompleksową obsłuę małych i średnich firm w dziedzinie bhp i ochrony ppoż.
• szkolenia z zakresu bhp, prawa pracy, ochrony ppoż., pomocy przedlekarskiej
• opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
• sporządzanie dokumentacji wypadków związanych z pracą
• ocena maszyn i urządzeń w zakresie spełnienia minimalnych i zasadniczych wymagań bhp, deklaracje zgodności CE
• opracowywanie ekspertyz technicznych, instrukcji użytkowania maszyn i urządzeń
• kursy operatorów wózków jezdniowych, kursy operatorów suwnic
• wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

OŚRODEK DOSKONALENIA KADR I RZECZOZNAWSTWA SIMP Kazimierz Kokowski

Ul. Sienkiewicza 48/50
25-501 KIELCE

41 344 33 07
41 344 33 07

www.odkirsimp.pl

7:30-16:00

Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: USŁUGI, OŚWIATA, KULTURA
Branże: BHP, KURSY, DOKSZTAŁCANIE, KURSY, SZKOLENIA
Podział branżowy: Konsultanci, pomiary, Kursy i szkolenia, Kursy
Miejscowość: KIELCE
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Słowa kluczowe: ochrona p.poż KIELCE, prawo jazdy KIELCE, wycena maszyn KIELCE, prawo pracy KIELCE, kursy operatorów KIELCE, wypadki przy pracy KIELCE